Seyit Ali Findiki

Siirt ili Eruh ilçesine bağlı Fındık nahiyesinde 1309 da doğmuştur. Babasının adı S. Süleyman olup, dedesinin adı da, Ş. İbrahim’dir. Küçükken babasından ders almış, sonra fıkıh, nahiv ve tefsir derslerini de Bafeli Mella İsmail, Mella Necmeddin Mella İbrahim Küriki S. Abdurrahman, Mella Hasan Küçük, Mella Yakub ve Mella Hamid’ Hacı Fettah Harovi den ders okumuştur. Babasının amcası Ş. Hasan’dan icazet almıştır. Doğasında şiir zevki vardı. Bir çok defa dostlarına manzum mektuplar gönderirdi. Şiirlerinde sadelik ve herkesin anlayabileceği bir dil kullanmıştır. Bununla birlikte şiirleri “Sehli muciz” sayılırdı. 1.3.1968 Cuma günü Cuma namazında Hakkın rahmetine kavuşmuştur. O da Şeyh Seyda’nın yanında gömülüdür. Eserleri: 1- Divanı 2- Def’uşşubuhat fi nazmit turrehat 3- Kadı Beydavi üzerine bazı haşiyeler 4- El Lem’e fi iadetızzuhri be’del Cum’a. (Cuma İadesi hakkında risale) 5- Hz. Puygamber’in ebeveyninin necatı risalesi. 6- Haşim ve Muttalip oğullarına zekat hususu. 7- Zülfikaru Ali fi rekabeti münkirli istimdat min Nebiyyin ev Veli.