Şeyh Muhammed Kadri HAŞİMİ

Ana Sayfa » Cizre Şehir Rehberi » Önemli Kişiler » Şeyh Muhammed Kadri HAŞİMİ
1902 (r.1318) yılında Cizre’de doğdu. İbtidai Mektebini okurken 11,12 yaşlarında babasını kaybetmiştir. İlim tahsiline devam etmiş ve rahmetli Mella Abdurrahman-i Hoseri de okuyarak icazetini ondan almıştır. Gençliğinde zahirecilik de yaparak evinin geçimini sağlamıştır. Ayrıca üstün bir hat sanatkarı olan Ş. Said Merhum’dan hat dersleri almışıtır. Farsça, Arapçayı öğrenmiştir.Cizre Ulucamiinde, fahri vaiz olarak da çalışmıştır. kasideden meydana gelen bir divanı vardır. Kasidelerinde Allah aşkı, resul sevgisi konularına yer verilmiştir.. Ş. Ahmed el Cezeri kasideleri üzerine tahmis, tesdisleri vardır. S.Kadri Haşimi 1961 yılının Ekim ayında Cizre’de vefat etti. Nuh (.A.S.) Camii’nde derfnedildi.