Mahmut BİLGE

Cizre’de 1320 (m.1904)yılında doğdu. Ünlü Mella Abdurrahman Hoserinin (R.A.)oğludur. Cizrede Rehberi Terakki ilkokulundan mezun olmuştur. Arapça ilmini babasından okumuştur. Ortaokulu da bitirdikten sonra, sonra öğretmen olmuştur. 1 Ekim 1929 yılında öğretmenlikten istifa ederek, daha sonra 1930 yılında Cizre Belediye katipliği ve veznedarlığına getirilmiştir. Daha sonta 1934 yılından itibaren Nusaybin, Kızıltepe, Cizre ve Mardin merkezinde nufus memurlukları ile nufus baş katipliğini yürütürken kendi arzusu ile diyanet görevini almak ister. İmamlar imtihan kurulu tarafında Müftü olarak seçilir. 31 Ekim 1948’de Cizre Müftüsü olarak işe başlar. 1969 yılında Birecik ve sonra Silopi’de müftülüklerde bulunan Mahmut Bilge, kendi arzusu ile emekliye ayrılır.
İyi bir alim, hatib, belağat sahibi, şair ve yazar olan Mahmut Bilge, tüm çevrece ün saldığı gibi, yurt içinde ve yurt dışında da tanınır. El Ezher İslami Üniversiteye dahi fetvalar göndermiştir.

Eserleri:

1- Ay Risalesi

2- Nuh (A.S) ve Tufan

3- Resülü Ezrem (Muhammed Mustafa’nın Nüfus Hüviyet Cüzdanı)

Basılmamış eserleri:

4- Kıyamet risalesi

5- Öldükten sonra dirilmek.

6- Kur’an-ı Kerim’deki kıssalardan hisseler.

7- Yezidiler

8- Cin Risalesi

9- İslamlıkta İtikadi fıkra ve şubeler.

10- Hac Kılavuzu

11- Rüya Kitabı

12- Feraiz Kitabı

13- Bürdüye kasidesinin tercüme ve şerhi

14-Münferice kasidesinin tercüme ve şerhi

15- Banet Suatkasidesinin tercüme ve şerhi

16- Kur’an-ı Kerim’e ait muhtelif bilgiler ve tahliller

17- El cezeri’nin Tecvidi, tercüme ve şerhi

18- Cezaevinde vaazlarım