Abdusselam Naci

Üstad Mella Abdusselam Naci 1878 yılında doğmuştur. Aslen babası Torabidin mıntıkasında bulunan Amara’dan gelip Cizre’ye yerleşmiştir. Büyük bir alim, şair ve yazardır. Bir çok kişi yanında okumuş olup, büyük şahsiyetler de yetiştirmiştir. Ayrıca Kırmızı Medrese’de vaizlik ve hatiplik yapmıştır. Etrafından dinlemek üzere bir çok dinleyici bulunurdu. Bazı günlerde de hususi olarak kadınlara da ders verirdi. Medresinin avlusu ve damı kadınlarla dolup taşardı. Kendisi yüksek sesli, dili fasih, konuşması belağatlı idi. Merhum Şeyh Saidi Meczup’un amcası Mella Muhammed Beşir’de okumuş ve icazet almıştır. Daralı Ş. Muhammed Said’den de ayrıca icazet almıştır. Osmanlıca ve Farsça dillerini mükemmel öğrenmiştir. Yanında ders görenler: 1 - Mella Abdurrahim Yaşın 2 - Hacı Dursun oğlu Hasan 3 - Mella Mehmet Berkeveri 4 - Mella Ahmet Cileki 5 -S. Kadri Haşimi 6 -Ş. İbrahim Salman Eserleri : 1-)Divan şerhi: Ş. Ahmed el Cezeri’nin Divanını Arapça olarak üç cilt olarak şerh etmiştir. Ayrıca bazı kasideler üzerinde tahmisat ve taştiratları bulunmaktadır. “Divanını Ahmed Zivingi kendi adına bastırmıştır 2-)Nalin İ Gulê (Gülün İnlemesi) 3-)Xwevna Rast (Gerçek Rüya)(Xewnarast) 4-) Hişyarkırıne (Uyandırma ezanı)