Abdurrahman ERZEN

Şair ve alim Seyit Ali Fıdıki oğludur. 1931 yılında Eruh ilçesinin Fındık nahiyesinde dünyaya geldi. Sonra Cizre’ye gelmiş ve babasından ders almıştır. Arapça, Farsça’yı mükemmel bir şekilde bilen, hat sanatını da üstadı Hacı Muhammed Selim’den alan Abdurrahman Erzen, sülük, resh, reka, divani gibi diğer hatları da başkalarından almıştır. İlk, orta ve İmam-hatip okullarından sonra, 1964 yılında devlet hizmetine girerek, Cizre Meydan Camii, Hatiban ve Ulucami imamlıklarında ve daha sonra müftülük memuru olarak da görev almıştır. Daha sonra, Şırnak’ta Müftülüğe yükselen Mella Abdurrahman 1969 yılında, Cizre Müftülüğüne atandı. Hatiban, Meydan, Şeyh Hasan Basri Camileri üzerinde, çeşitli ayet ve hadisleri kendi hattı ile yazdı.Cizrede vefat etmiştir. Eserleri: a-Tasavvurat Risalesi. b-El Ehadisli Muhtare c-Şiirler