Askere Gönderme

Askere gidecek kişi, yakın akrabaları tarafından gitmeden bir hat On gün önce sırayla yemeğe çağırılır. Asker adayı, babası ve kardeşleriyle beraber bu davetlere çoğunlukla giderler. Her gece bir akrabasının evinde akşam yemeğine çağrılarak güzel bir gece geçirirler. Son ayrılık gecesinde askere gidecek kişinin evinde erkekler toplanır. Akraba, dost, tanıdık bu gece yatsıdan sonra görüşmeye gelirler. Bazı evlerde de bu daha güzel bir şekilde kutlanır. Bazı evlerde Mevlit okunduğu gibi, bazılarında da tıpkı güvey gibi Kınagecesi düzenlenir. Davul – zurna veya def çalıp, sabahlara kadar eğlenilir. Bazı evler köyden ve göçebelerden tanıdık dost ve akrabalarını çağırtıp, elele tutuşarak şarkı ve maniler söyleyerek oynarlar. Türküler koro halinde sabah ezanına kadar, mahalle üzerinde inler durur. Sabahleyin erkekler ayrı, bayanlar ayrı bir kat ile halinde çocuğu uğurlamak üzere otobüsün yanına gelirler. Otobüs hareketinden önce asker adayı, hepsi i!e görüşür, el öper, tokalaşırlar. Nihayet otobüsün önünde birisi Ezan okuyarak, son görevlerini yapıp gönderirler. İzin veya terhis dönüşünde yine yakın akrabalar davet eder, böylece o da askerlik hatıralarını tatlı tatlı anlatılır